Robotica en Servo Motion Control

BT heeft zich de afgelopen jaren nog dieper toegelegd op de toepassing van robotica en servo motion control i.c.m. met PLC-techniek en Alu-framing techniek om produktie processen van klanten te automatiseren.

De voornaamste Robotica/Motion toepassingen die wij kunnen bieden zijn:

  • Be- en ontladen van Machines (verspaningsmachines, ovens, magazijnen etc..)

  • Handling van producten (van transportbanden van en naar bewerkingstations)

  • Inspecties van produkten door sensoren, scanners of camera's op de robotkop

De werkwijze van BT kenmerkt zich hierbij grofweg als volgt:

Door BT wordt een geselecteerde robot geplaatst met op de kop een werkstuk (meestal op basis van een aluminium extrusie profiel) waarop sensoren, vacuumnappen, grippers, ventielen etc.. zijn geplaatst.

De gewenste bewegingen van de robot worden vervolgens geprogrammeerd met tevens de de punten waar een interactie met de randapparatuur/produkt moet plaatsvinden.

Het zenuwcentrum van het robotsysteem is een separaat PLC-besturingssysteem die de robot commandeert waar deze naar toe moet gaan en vervolgens de interactie uitvoert met het werkstuk op de kop van de robot. Tevens verzorgt het besturingssysteem de interactie met de diverse bewerkingstations.

Alvorens een dergelijk systeen aan schaffen zijn een flink aantal zaken noodzakelijk o.a:  

  • Uitvoeren van een grondig vooronderzoek inzake het te robotiseren proces

  • Inventaristie van het veiligheidsaspect m.b.t operators en omgeving

  • Bepaling met klant type Robot en benodigde werkgebied en payload (0,1-1000kg)

De eindgebruiker kan kiezen voor een nieuwe robot, BT biedt ook de mogelijkheid om een “Refurbished-Robot” aan te schaffen om de investeringskosten te drukken.

Wij informeren u hier graag verder over.

Merken waarmee BT veelvuldig werkt zijn: Fanuc, ABB, Universal Robotics (alle merken op aanvraag mogelijk)